تاریخی ،فرهنگی ، اجتماعی ، ادبی

توسعۀ عجب شير ، از شعار تا عمل

 

مفهوم توسعه تعاریف متعددی را به خود گرفته است . برخی توسعه را صنعتی شدن تعریف می کنند ، گروهی نیل به استقلال سیاسی و بالندگی اقتصادی را توسعه می نامند و عده ای نیز آن را توسعۀ فرهنگی دانسته اند و سرانجام افرادی ، ساختن یک سدّ بسیار عظیم ، ایجاد بزرگراه ها و احداث آسمان خراش ها ، ایجاد کارخانجات ذوب آهن ، احداث شبکه تلویزیون و به کارگیری صنایع خودکار را توسعه می نامند. از دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی ، توسعه عبارت از تحول به سوی مدرنیزه شدن است. توجه آنان در بدو امر به تحولاتی است که در نهادهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی از طریق آموزش و پرورش صورت می گیرد ، به عبارت دیگر توسعه از دیدگاه این گروه از صاحبنظران ، توسعۀ نیروی انسانی است و آن عبارت از افزایش سطح معلومات و مهارت و استعدادهای افرادِ جامعه به منظور نیل به مدرنیزه شدن است...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط امیر چهره گشا  |